Ścieżki biegowe

Bieganie po parku dzikowskim

W Parku Dzikowskim przy zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" organizuje zajęcia biegowe.

Zajęcia odbywają się w terminach:
Poniedziałek, godz. 18:00
Piątek, godz. 18:00
Niedziela, godz. 18:00

Regulamin ścieżek biegowych:
1. Zajęcia na ścieżkach biegowych odbywają się cyklicznie, 3 razy w tygodniu.
2. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
3. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w zajęciach na ścieżkach biegowych jest wolna wola ich uczestników. Nie trzeba być obecnym na wszystkich treningach, choć zaleca się regularne uczestnictwo w zajęciach.
4. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych trenerów, wyznaczonych do tego zadania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wisła" w Tarnobrzegu.
5. Podczas trwania zajęć ich uczestnicy powinni stosować się do zaleceń trenerów.
6. Zajęcia mają charakter praktyczny i ukierunkowane są na konkurencje biegowe, w tym również ogólne przygotowanie lekkoatletyczne.
7. Uczestnicy zajęć proszeni są o punktualne stawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania na ścieżkach biegowych.
8. Zaleca się, aby uczestnicy treningów mieli obuwie sportowe i odzież przystosowaną do biegania oraz do aktualnych warunków pogodowych.
9. W treningach na ścieżkach biegowych mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat.
10. Osoby młodsze mogą wziąć udział w zajęciach tylko w towarzystwie pełnoletnich opiekunów.
11. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w treningach osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
12. Nie zapewniamy szatni ani opieki nad rzeczami osobistymi uczestników zajęć na ścieżkach biegowych.
13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do uszanowania miejsc odbywania treningów, jak również pracy prowadzących zajęcia.
14. Uczestniczy obowiązani są posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które powinni uzyskać we własnym zakresie.

Ścieżki biegowe :: bieganie po Parku Dzikowskim :: bieganie Tarnobrzeg :: sciezki biegowe Tarnobrzeg :: sciezki biegowe :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment

Full tags list

bieganie po Parku Dzikowskim · bieganie Tarnobrzeg · sciezki biegowe Tarnobrzeg · sciezki biegowe