Skatepark

Tarnobrzeg skatepark - montaż deskorolkowy 2009 | youtube.com
Tarnobrzeski skatepark | youtube.com

Tarnobrzeski Skatepark na terenach zielonych nad Wisłą

Tarnobrzeski skatepark to stosunkowo nowy obiekt na mapie tarnobrzeskich atrakcji. Obiekt uzupełnia ofertę terenów rekreacyjnych nad Wisłą, w pobliżu znajdują się korty tenisowe, Orlik, trialpark i miasteczko ruchu drogowego. Obiekt otwarty, bez ogrodzenia, ogólnodostępny w godz. 6:00 do 22:00.

Regulamin Użytkowania Skate Parku w Tarnobrzegu: 1. Warunkiem korzystania ze Skate Parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
2. SKATE PARK nie jest placem zabaw!
3. Skate Park jest czynny codziennie od godziny 6:00 do 22:00
4. Korzystanie ze Skate Parku jest bezpłatne
5. Użytkownicy korzystają ze Skate Parku na własną odpowiedzialność
6. Od korzystających ze Skate Parku wymaga się szczególnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy
7. Urządzenia w obrębie Skate Parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami
8. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby
9. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki, jest zabroniona
10. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą przebywać na terenie Skate Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów, lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych
11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione
12. Zabrania się:
palenia tytoniu podczas korzystania ze Skate Parku
wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie Skate Parku
przebywania po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie Skate Parku
wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty Skate Parku
używania Skate Parku do innych celów (np. gry w piłkę)
wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających Skate Park
jazdy na hulajnogach
jazdy na rowerach innych niż BMX

13. Za wypadki na terenie Skate Parku nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń Skate Parku
14. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze Skate Parku jest zabronione
15. Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów
16. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi
użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie, jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania Skate Parku administrator nie ponosi odpowiedzialności
17. Osoby przebywające na terenie Skate Parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu
18. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu

Skatepark :: skatepark :: skatepark nad Wisla :: skatepark Tarnobrzeg :: Tarnobrzeg Informacja Turystyczna :: Tarnobrzeg, informacje dla turystów

No comments posted yet.

Add a new comment

Full tags list

skatepark · skatepark nad Wisla · skatepark Tarnobrzeg